وی افزود: مقرر بود شهرداری تهران هر ماه گزارشی را در این حوزه به شورا ارائه کند که ماه گذشته شهردار تهران گزارشی را ارائه کرد و امروز نیز معاون حمل‌و‌نقل شهرداری تهران گزارش اقدامات انجام شده را ارائه می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران با تأکید بر لزوم توسعه حمل‌و‌نقل عمومی در تهران و اهمیت آن، گفت: به لحاظ انعقاد قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها نظر شورا در این حوزه محقق شده اما به لحاظ اجرا آنچه که مورد انتظار ما بوده است تاکنون محقق نشده است. از سوی دیگر انتظار ما از کارخانه‌ها و تولیدکنندگان حوزه حمل‌و‌نقل این بود که در بازه تعیین شده به تعهدات خود عمل کرده و نسبت به تولید اتوبوس مورد نیاز تهران اقدام کنند که این امر را به طور کامل انجام ندادند هر چند که تا به امروز تعدادی اتوبوس به حمل‌و‌نقل شهر تهران اضافه شده است.

وی با تأکید بر توجه ویژه شورا به موضوع حمل‌و‌نقل و آلودگی هوا در تهران گفت: با‌توجه به اهمیت موضوع آلودگی هوا در راستای کاهش آن بودجه متفاوتی برای امسال تعیین شده که امیدواریم با تحقق آن شاهد تحول در این حوزه باشیم. در حوزه حمل‌و‌نقل بودجه اضافه‌ای تعیین شد به شکلی که بودجه شهرداری تهران برای سال جاری بر روی عدد ۶۵ هزار میلیارد تومان بسته شده بود که ۱۰ هزار میلیارد تومان اضافه‌تر برای حمل‌و‌نقل اختصاص پیدا کرد.

وی ادامه داد: بی‌تردید اگر با روش‌های معمول پیش می‌رفتیم در این حوزه به جایی نمی‌رسیدیم، اما با این تصمیم شورا شاهد تحقق جهش‌هایی بودیم که امیدواریم منجر به نتیجه مطلوب شود.