به گزارش اکوایران، سال‌هاست صادرکنندگانی که با همسایه شرقی، افغانستان و همسایه غربی، عراق کار می‌کنند، به دنبال رفع تعهدات ارزی خود با ریال هستند. درخواستی که بالاخره بانک مرکزی به آن پاسخ مثبت داد. به گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به زودی با اجرای طرح ریال برون مرزی یا آف شور (Offshore) در کل کشور مشکل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان با ریال برطرف می‌شود. 

در حال حاضر مقررات طرح ریال برون مرزی در بانک مرکزی تدوین شده و تاکنون یک یا دو بانکی اجرای این طرح را آغاز کرده‌اند و به گفته فرزین بزودی در کل بانک‌های کشور عملیاتی خواهد شد.

 رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که با اجرایی شدن طرح ریال آف شور، تجار می‌توانند به جای ارز خارجی برای صادرات از ریال برون مرزی بهره گیرند. در واقع مشکل صادرکنندگان برای صادرات ریالی به افغانستان یا عراق حل می‌شود و می‌توانند با ریال برون مرزی رفع تعهدات کنند.