حمید قنبری، پژوهشگر حقوق بین‌الملل می‌گوید روند فعلی فروش نفت احتمالا در یکی دو سال نخست دولت بعدی آمریکا هم ادامه خواهد داشت و کسانی که از ما نفت می‌خرند همچنان از ایران نفت خواهند خرید.

وی افزود:« حتی اگر ترامپ مجددا رئیس‌جمهور شود و اجرای تحریم‌ها را سفت و سخت‌تر کند ماهیتا کار جدیدی نمی‌تواند انجام دهد.»