وی ضمن تصریح اقدامات و دستاوردهای شرکت نفت و گاز اروندان عنوان کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون تعداد تعاملات با شرکت های دانش بنیان از ۷ میلیارد تومان به ۵۲۴ میلیارد تومان افزایش یافته است.

او افزود: تقریبا توانستیم ۲۱ میلیون دلار صرفه جویی ارزی بر روی کالاهای بومی سازی انجام دهیم و استفاده از تکنولوژی فناورانه در این زمینه به داد ما رسید

نویری به تمرکز بر شرکت های دانش بنیان و تعامل با آن ها برای استفاده از ظرفیت های این شرکت ها تاکید کرد.

او در ادامه چالش ها و موانع موجود در این زمینه را برشمرد.