در این میان عده‌ای بر این باورند که این خطر همچنان در کمین اقتصاد نشسته است که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در برنامه مارکت تایمز به توضیح آن می‌پردازد.