به گزارش اکوایران، تهران و شهرهای بزرگ، اولویت بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در ساختمان نبوده است.

تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش ساختمان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در نیمه نخست امسال معادل ۳۱.۷ همت  بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با رشد ۳.۱ درصدی همراه بوده است.

از سوی دیگر طی ۶ ماهه نخست امسال میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰ همت رسیده است.

همچنین این میزان عملکرد به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نشان از افزایش ۶ درصدی سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نسبت به نیمه نخست سال ۱۴۰۱ دارد.

طبق تعریف بانک مرکزی ساختمان جدید به ساختمانی گفته می‌شود که به طور مستقل، از سطح زمین پی‌ریزی شود و شامل ساختمان‌های شروع شده، تکمیل شده و نیمه تمام است.

020927

سهم تهران از ساختمان‌سازی کم شد

از میزان ۴۳۰ همت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان در نیمه نخست امسال معادل ۱۲.۵ درصد آن (۵۴ همت) در شهر تهران، ۲۵.۱ درصد آن (۱۰۸ همت) در شهرهای بزرگ و ۵۰ درصد آن (۲۱۵ همت) در سایر مناطق شهری صورت گرفته است.

این در حالی است که در نیمه نخست سال گذشته، شهر تهران سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان را نسبت به نیمه نخست امسال به اختصاص داده بود، سهم شهر تهران از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان در نیمه نخست سال گذشته حدود ۱۶ درصد بوده که این سهم در نیمه نخست امسال به ۱۲.۵ درصد کاهش یافته است.

در مقابل سایر مناطق شهری (به غیر از شهر تهران و شهرهای بزرگ) در نیمه نخست امسال سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان را به خود اختصاص داده است.

سهم سایر مناطق شهری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان در نیمه نخست سال گذشته حدود ۴۷ درصد بوده که این سهم در نیمه نخست امسال به ۵۰ درصد افزایش یافته است.

 

مناطق شهری کوچک‌تر، هدف اول بخش خصوصی برای ساخت‌وساز

بر اساس این گزارش، بررسی جزییات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان در مناطق شهری غیر از تهران و شهرهای بزرگ نیز رشد بیشتری داشته است.

بخش خصوصی میزان سرمایه‌گذاری ساختمانی خود را طی نیمه نخست امسال در شهر تهران ۱۷.۵ درصد و در شهرهای بزرگ ۴۹ درصد افزایش داده اما این افزایش در سایر مناطق شهری معادل ۵۷.۸ درصد بوده است.

به نظر می‌رسد هزینه‌های بالای مصالح ساختمانی و همچنین افزایش بی‌سابقه قیمت زمین موجب شده بخش خصوصی از ساخت و ساز در شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ دست بکشد و سرمایه خود را روانه سایر مناطق شهری کند.​

020927