نتایج پیمایش‌ «آکادمی سامان» از فضای کسب و کار صنف سوپرمارکت‌ که از صاحبین مشاغل در این صنف به دست آمده، نشان می‌دهد، مجموعه عوامل در قالب متغیرهای کلان و متغیرهای درون ساختاری در سال‌های اخیر بر کسب‌وکار این صنف اثر‌گذار بوده است.

همچنین عدم توقف جریان تورمی و صعود تورم باعث شده تا در سوپرمارکت‌ها شاهد شیفت تقاضا به سمت کالاهایی باشیم که ارزان‌تر و بی‌کیفیت‌تر هستند و ارزش غذایی کمتری دارند اما افراد را سیر می‌کنند.

همچنین به دلیل اینکه ۵۷ درصد از واحدهای این صنف استیجاری است، تکانه‌های بخش مسکن در شهر تهران بر کسب‌و‌کار و درآمد این صنف تاثیرگذار بوده است.

آکادمی بانک سامان به منظور به دست آمدن نمایی از شرایط و حال و روز بخش خرد اقتصاد کشور که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد اقدام به بررسی کسب و کار صنوف مختلف در سطح شهر تهران کرده. نمونه‌ها در این پیمایش‌ها از صنوف مختلف به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و البته محدوده شعب بانک سامان در انتخاب نمونه‌ها مدنظر قرار داشته است.