به گزارش اکوایران؛ امروز کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در کمیسیون تلفیق تصویب شد.

آنطور که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ اظهار کرده، اعضای کمیسیون با ۲۱ رای با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کردند.

رحیم زارع از موافقت رئیس سازمان برنامه و بودجه با افزایش ۵۰ همتی سقف بودجه جهت تأمین منابع افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه خبر داده است.

براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق، کلیات لایحه بودجه در جلسه علنی فردای مجلس بررسی می‌شود.

زارع اظهار کرده که کلیات بودجه ۱۴۰۳ فردا در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفته که اگر مجلس با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ موافقت کند، این کمیسیون جزئیات لایحه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

با وجود این اظهارات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳، جبار کوچکی‌نژاد عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۳ مدعی است که با توجه به ایراداتی که در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد، به نظر نمی‌رسد که کلیات لایحه به این راحتی در صحن رای بیاورد.