به گزارش اکوایران؛ بررسی بازار نشان می‌دهد هرچند ایران‌خودرویی‌ها در بازار امروز کاهش قابل توجه قیمت داشتند، اما سایپایی‌ها به نوسان قیمت بسنده کردند. این امر موجب شد تا در کنار کاهش قیمت برخی از محصولات سایپا، شاهد تثبیت برخی دیگر باشیم و با این شرایط می‌توان گفت روند انتظاری در این بازار همچنان وجود دارد.  

 در میان محصولات سایپا امروز بیشترین کاهش به « کوییک دنده‌ایS» رسید و این خودرو با کاهش ۴ میلیونی در بازار قیمت‌گذاری شد و «تیبا ۲ معمولی» هم کاهشی یک میلیون تومانی را تجربه کرد.  

قیمت محصولات سایپا

در میان محصولات سایپا امروز قیمت خودروهای «شاهینG»، «تیبا صندوقدارSX» ، «تیبا هاچ‌بکEX»، «کوییک دنده‌ایR»، «کوییک دنده‌ایS» و  «ساینا دنده‌ای S» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

براساس ارزیابی امروز «شاهینG» در بازار ۵۸۸ میلیون تومان در بازار قیمت‌گذاری شد و تغییر قیمت نداشت. اما خانواده کوییک در کنار کاهش،‌ ثبات قیمت هم داشتند. با این شرایط قیمت «کوییک‌R دنده‌ای» در بازار ۳۵۴ میلیون تومانی ماند، اما «کوییک دنده‌ایS» در بازار ۳۴۷ میلیون تومان قیمت خورد و کاهش چهار میلیونی داشت.

از سوی دیگر ارزیابی بازار نشان می‌دهد امروز خانواده تیبا هم نوسان قیمت داشتند، بطوریکه «تیبا صندوق‌دار» ۳۳۵ میلیونی ماند، اما «تیبا ۲ معمولی» کاهشی یک میلیونی داشت و  ۳۳۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد. بررسی بازار همچنین از ثبات قیمت «ساینا دنده‌ای S» حکایت دارد، این خودرو امروز ۳۳۹ میلیون تومان قیمت‌ خورد.

اکو 20