به گزارش اکوایران: علیرضا احمدی فینی، سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور، از ناترازی در حوزه انرژی کشور خبر داد و عنوان کرد که باید در این بخش مدیریت سوخت انجام شود. ستاد مدیریت سوخت حمل ونقل کشور ماده ۴۸ بیمه شخص ثالث را پیگیری کرده است و برای ناوگانی که بیمه شخص ثالث نداشته باشند کارت سوخت صادر نمی‌کند.

او در ادامه اظهار داشت: برای ناوگانی که بیمه شخص ثالث ندارند، طبق ماده ۴۸، کارت سوخت صادر نشده و به آن‌ها سهمیه سوختی تعلق نخواهد گرفت، از طرفی طبق هماهنگی و پیگیری‌هایی که با ستاد سوخت صورت گرفته است، در حال حاضر اولویت برای خودرو‌ها و ناوگان گاز سوز، نفت بوده که در سیستم حمل ونقل عمومی میزان سهمیه آن‌ها در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشتر بوده است.

احمدی فینی عنوان کرد که از حدود یک ماه پیش این اطلاع رسانی را برای رانندگان آغاز کرده‌ایم؛ به طوری که راننده در صورت نداشتن بیمه شخص ثالث، هنگام مراجعه به جایگاه برای زدن سوخت یک هشدار و آلارم دریافت کند.

سرپرست ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور از شناسایی بیش از ۵۰ هزار ناوگان حمل و نقل که بیمه شخص ثالث ندارند، در سه گام خبر داد که بعد از اطلاع رسانی، اقدام به تمدید بیمه نامه خود کردند.

بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث، صدور کارت سوخت و تخصیص سهمیه گازوئیل به خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث ممنوع است.