از نظر کنت ارو: «هر مبادله اقتصادی سطحی از اعتماد در درون خود را دارد.» فرهنگ دوباره به واسطه این مطالعات جایگاه مهمی در مطالعات توسعه پیدا کرده است.

«دومان بهرامی راد» استاد دانشگاه بودین کالج آمریکا در گفتگو با امیررضا انگجی از اکوایران درباره این موضوع توضیح می‌دهد.