به گزارش اکوایران: شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، واحدهای مسکونی خالی‌ ثبت شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی را در ابتدا ۵۱۰ هزار واحد مسکونی و در ادامه ۲۹۰ هزار واحد عنوان کرد؛ او در ادامه تصریح کرد که در نهایت بر اساس آخرین آماری که آبان به سازمان مالیاتی ارائه شد، این تعداد به ۶۶ هزار واحد رسید که از این تعداد تاکنون ۸۶۸ نفر مالیات ابلاغ شده را پذیرفته و پرداخت کرده‌اند؛ از محل پرداخت مالیات آنها، ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان وصول شده است.

به گفته مستوفی ۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این عملکرد در سال ۱۴۰۱ وصول شده و بقیه ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان امسال وصول شده است.

او پیش از این در تیرماه سال جاری در اظهارنظری عنوان کرده بود که در سال ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی، ‌برخی از مالکانی که ‌بیش از دو واحد مسکونی خالی دارند،‌ شناسایی شدند که برای ۶۳ هزار ملک خالی پرونده مالیات بر خانه‌های خالی تشکیل شده است و فقط ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از خانه‌های خالی، مالیات وصول شده و مشغول بررسی اعتراض مابقی افراد هستند.

مستوفی در خصوص  عملکرد مربوط به سال ۱۴۰۱ نیز عنوان کرد که طبق آخرین آمار ۱۹ هزار واحد مسکونی خالی معرفی شده است که محاسبه میزان مالیات به زودی انجام می‌شود و اطلاع رسانی هم می‌شود. این در حالیست که داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، در آذر ماه سال پیش، درآمد حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۱ را یک میلیارد و ۴۳۸ میلیون تومان عنوان کرده بود!

مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص خانه‌های خالی سال ۱۴۰۲ نیز گفت :تا پایان سال وقت برای معرفی واحدهای خالی از سکنه از سوی وزارت راه و شهرسازی وجود دارد.

او همچنین در خصوص محاسبه مالیات بر خانه‌های خالی نیز گفته بود که روند این امر بدین گونه است که برای سال اول ۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر با مأخذ مالیات بر اجاره از مالک خانه گرفته می‌شود و اگر تعداد خانه‌های خالی بیش از ۵ واحد مسکونی باشد، این مالیات ۶ تا ۱۸ برابری دو برابر خواهد شد.