به گزارش اکوایران، هر ماهه آماری تحت عنوان میانگین سطوح قیمت خوراکی‌ها منتشر می‌شود که نشان می‌دهد قیمت اقلام خوراکی به‌طور متوسط در نقاط شهری چقدر بوده است. به‌طور کلی، تورم به افزایش متداوم و فراگیر همه اقلام کالایی گفته می‌شود. معمولا به افزایش قیمت یک کالای خاص، تورم اطلاق نمی‌شود اما در این گزارش منظور از تورم یک کالا، همان شدت رشد قیمت آن کالاست. 

رشد ماهانه اقلام خوراکی در آبان ۱۴۰۲

چنانچه رشد قیمت یک کالا در ماه مد نظر را نسبت به ماه گذشته‌اش بسنجیم، تورم ماهانه کالای مورد بررسی، به دست می‌آید. بر اساس گزارشی که اخیرا از مرکز آمار منتشر شده، مشاهده می‌شود در ماه گذشته گوجه فرنگی و کدو سبز بیشترین افزایش قیمت را از میان ۵۳ قلم کالای اصلی سفره خانوار تجربه کرده‌اند به‌طوریکه گوجه طی یک ماه با ۴۶.۲ درصد و کدو سبز با ۱۳.۵ درصد افزایش قیمت مواجه شده است.

14020916

عموما محصولات کشاورزی به دلیل فصلی بودن در ماه‌های مختلف سال با نوسان قیمت مواجه می‌شوند و احتمالا دلیل افزایش شدید قیمت گوجه طی یک ماه اخیر مرتبط به شرایط کشت آن است. همچنین مشاهده می‌شود در آبان، قیمت خیار و پرتقال نیز در مقایسه با مهر ماه افت کرده و رشد قیمت آن‌ها به ترتیب منفی ۷.۱ و منفی ۱۹.۳ درصد برآورد شده است. 

از میان کالاهای مهم خوراکی نیز مشاهده می‌شود که در ماه گذشته، برنج ایرانی و روغن مایع با ۱.۲ درصد و ۳.۳ درصد کاهش قیمت مواجه بوده‌اند درحالیکه سطح قیمت تخم مرغ ۲.۸ درصد، تن ماهی ۳.۴ درصد و گوشت گوساله با ۱.۳ درصد افزایش پیدا کرده است. 

تغییرات قیمت ۵۳ قلم کالای خوراکی در آبان ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه در سال گذشته

در مقیاس نقطه به نقطه یا به عبارت دیگر، تغییرات سطح قیمت‌ها در آبان ۱۴۰۲ نسبت به آبان ۱۴۰۱، بیشترین رشد قیمت از میان اقلام خوراکی، متعلق به گوشت گوسفند با ۱۴۷.۳ درصد و گوشت گاو با حدود ۱۳۲.۸ درصد بوده است. در مقابل مشاهده می‌شود روغن نباتی جامد و سیبزمینی به ترتیب با رشد منفی ۷.۱ درصد و منفی ۸.۱ درصد در سطح قیمت‌های خود مواجه بوده‌اند. 

1402091601