به گزارش اکوایران، محمدتقی فیاضی گفت: با وجود رشد مثبت اقتصادی بدون نفت، اما در جامعه رکود احساس می‌شود. فشار تورمی زیاد است.

او بر این باور است: در طی ۵-۴ سال اخیر که اقتصاد ایران، تورم‌های بالای ۴۰ درصدی را تجربه کرده، فشار مالیاتی بر روی مصرف کننده و تولیدکننده افزایش یافته است.

فیاضی گفت: در حوزه مصارف سال‌های سال است که به طرح‌های عمرانی اعتباری تخصیص داده نمی‌شود و نرخ تشکیل سرمایه کاهش می‌یابد و از از این محل انتظار نداریم در سال آینده اتفاق خاصی رخ دهد. در عین حال کیفیت و کمیت خدمات در حوزه‌های مختلف کاهش پیدا می‌کند و نارضایتی افزایش می‌یابد.