به گزارش اکوایران؛ براساس ارزیابی بازار امروز دلار هم شکل نوسانی داشت، بطوریکه در ابتدای روز شاهد رشد قیمت دلار بودیم و به مرور قیمت آن کاهشی شد و به ثبات رسید.  

نوسانی که سایپایی‌ها هم آن را تجربه کردند، بطوریکه امروز در میان محصولات سایپا تنها دو محصول رشد و افت قیمت داشتند و سایر محصولات ثبات قیمت را تجربه کردند.

امروز «تیبا صندوقدارSX» در بازار افزایش ۲ میلیونی داشت و «شاهینG» با افت ۲ میلیونی راهی بازار شد. از سوی دیگر امروز تیبا هاچ‌بکEX»، «کوییک دنده‌ای R»، «کوییک دنده‌ایS» و «ساینا دنده‌ایS» بدون تغییر راهی بازار شد.

قیمت محصولات سایپا

در میان محصولات سایپا امروز قیمت خودروهای «شاهینG»، «تیبا صندوقدارSX»، «تیبا هاچ‌بکEX»، «کوییک دنده‌ای R»، «کوییک دنده‌ایS» و «ساینا دنده‌ایS» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

براساس ارزیابی امروز «شاهینG» در بازار ۵۹۱ میلیون تومان قیمت گذاری شد و افت ۲ میلیونی داشته است. اما خانواده کوییک هم امروز تغییر قیمت نداشتند و با این شرایط «کوییک‌R دنده‌ای» در بازار ۳۴۷ میلیون تومان قیمت خورد و «کوییک معمولی» هم بدون تغییر ۳۴۷ میلیونی ماند.

اما با توجه به ارزیابی بازار می‌توان گفت امروز «تیبا صندوقدارSX» در بازار ۳۳۴ میلیون تومان گذاری شد و رشد ۲ میلیونی داشت و «تیبا هاچ‌بک» هم ۳۴۲ میلیون تومان قیمت‌ خورد.

از سوی دیگر «ساینا دنده‌ایS» امروز بدون تغییر در بازار ۳۳۶ میلیون تومان قیمت‌گذاری شد.

اکوووو 15