به گزارش اکوایران، در صورتی که تورم در نیمه پایانی در مسیرهای مختلف خود ادامه پیدا کند، ۴ نرخ برای تورم پیش‌بینی می‌شود که این سناریو ها از خوش بینانه ترین حالت تا بدبینانه ترین مورد ارزیابی قرار می گیرد.

بر اساس تعریف رایج امروزه، تورم عبارت از رشد سطح شاخص قیمت مصرف‌کننده است. اگر نسبت شاخص قیمت یک ماه را با ماه گذشته‌اش مقایسه کنیم، تورم ماهانه به دست می‌آید. مقایسه این شاخص برابر با رشد نقطه‌به‌نقطه بوده و اگر میانگین شاخص قیمت ۱۲ ماه گذشته را نسبت به میانگین شاخص قیمت ۱۲ ماه گذشته‌اش در نظر بگیریم، عدد حاصل شده نشان‌دهنده تورم سالانه خواهد بود. 

ادامه روند گذشته، تورم ۴۱ تا ۴۲ درصدی

روند ماهانه تورم در شش ماه نخست امسال نشان می‌دهد به طور متوسط از ابتدای ۱۴۰۲ ماهانه حدودا ۲.۵ درصد تورم در سطوح قیمت‌ها رخ داده است. اگر بازه مورد بررسی را به ۱۲ ماه گذشته ارتقا دهیم مشاهده می‌کنیم که میانگین تورم در هر ماه از یک ‌سال اخیر حدود ۲.۸ درصد بوده است. 

اکنون درصورتی که تورم در دو فصل پایانی سال با میانگین ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۲ ادامه پیدا کند، یعنی در هر ماه باقی مانده از سال به‌طور متوسط حدود ۲.۸ درصد تورم داشته باشیم، در پایان سال با تورم سالانه ۴۱.۹ درصد مواجه خواهیم بود. 

و اگر در نظر بگیریم که در ۶ ماه آینده هرماهه تورمی معادل با متوسط تورم دو فصل نخست سال یعنی ۲.۵ درصد رقم بخورد، در اسفند ۱۴۰۲ نرخ تورمی حدود ۴۱.۱ درصد ثبت خواهد شد. به عبارت دیگر تورم امسال برابر با ۴۱.۱ درصد خواهدبود.

تورم

سناریوی‌های کم شانس‌تر

تورم رخ داده در شهریور ۱۴۰۲ نسبت به مرداد حدود ۲ درصد بوده است. چنانچه فرض کنیم در پاییز و زمستان امسال نیز این تورم در هر ماه رقم بخورد، در پایان سال میزان تورم سالانه به ۳۹.۸ درصد خواهد رسید.

داده‌ها نشان می‌دهد که در سه سال اخیر در هیچ ماهی تورم به کمتر از ۱ درصد نرسیده و تجربه آن در شش ماه پیش رو با توجه به بالا بودن میزان رشد نقدینگی نیز بعید به‌نظر می‌رسد. اما در صورتیکه در دو فصل آتی هر ماه با تورم ۱ درصد روبه‌رو باشیم، نرخ تورم سالانه در پایان ۱۴۰۲ حدود ۳۷.۳ درصد خواهد بود. 

با توجه با اینکه تورم سالانه در پایان ۱۴۰۱ بیش از ۴۵ درصد به ثبت رسیده است،‌ احتمال می‌رود با فرض عدم رخداد اتفاق غیرمنتظره، تورم سالانه ۱۴۰۲ در جایگاهی پایین‌تر از سال گذشته قرار بگیرد. با این تفاسیر تخمین آمار و ارقام از تورم سالانه در پایان ۱۴۰۲ نرخی بین ۳۷ تا ۴۲ درصد است.