به گزارش اکوایران، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه امروز گفت که ۶۷ درصد از منابع بودجه‌ای دولت در نیمه اول امسال محقق شده؛ این گزاره به معنی عدم تحقق ۳۳ درصد از درآمدهای بودجه عمومی دولت در نیم‌سال اول امسال است.

با توجه به اعلام میزان وصول درآمدهای مالیاتی در نیم‌سال اول و اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه درآمدهای مالیاتی ۲ برابر درآمدهای نفتی شد، میزان فروش نفت در ۶ماه اول ۱۴۰۲ مشخص شد.

مقایسه منابع درآمدی دولت نشان می‌دهد، دولت به هدف خود در وصول درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در بودجه نرسید و نفت، دست دولت را در حنا گذاشت.

چقدر از بودجه عمومی دولت در نیم‌سال اول محقق شد؟ میزان درآمدهای مالیاتی ۶ ماهه ۱۴۰۲چقدر بود و دولت در نیم‌سال اول چقدر درآمد از محل فروش نفت و گاز وصول کرد؟