طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی، یکی از ریشه‌های ناترازی را «زیان بودن ترازنامه بانک» عنوان کرد و گفت: بانک‌ها از یک طرف با تسهیلات بازپرداخت نشده و معوق مواجهند و از طرف دیگر ناچار به پرداخت سود سپرده سپرده‌گذاران به صورت منظم هستند.

وی یکی از علل اصلی زیاندهی بانک‌ها را بازپرداخت نشدن بخش بزرگی از تسهیلات می‌داند و معتقد است این تسهیلات معوق علاوه بر زیاندهی بانک، در بخش منابع و مصارف بانک نیز اثر گذار است.