این در حالی است که برخی می گویند دست های پشت پرده در تلاش برای وضع عوارض صادراتی هستند و دولت هم خود چندان اصراری بر این موضوع ندارد. حالا آن طور که خبرها نشان می دهد عباس علی آبادی وزیر صمت به نامه معاون اول رییس جمهور پاسخ داده است

کتایون ملکی گزارش می دهد.