پتروتک ۲۰۲۳ فرصتی بود تا شرکت های دانش بنیان بتوانند توانمندی های خود را به نمایش گذاشته و موفق به جذب سرمایه شوند.

 

#پتروتک_۲۰۲۳