وی افزود: نگاه سیاسی در زمان بودجه ریزی و دیگر مشکلاتی که اشاره شد باعث شده تا نتوانیم به سمت اصلاح بودجه کشور حرکت کنیم. این مشکلات کار را به جایی رسانده است که باعث شده دولت تنها نگاه روزمره داشته باشد.