کیوان جعفری طهرانی تحلیلگر ارشد بازار بین‌المللی آهن و فولاد، در این باره اظهار کرد: اسرائیل در ۲۰۲۲ به میزان ۲.۳ میلیون تن فولاد تولید کرد. اما باید دقت داشت که این عدد در سال ۲۰۲۱ به میزان ۱.۸ میلون تن بود در نتیجه در یک سال میزان تولید با رشد ۲۸ درصدی همراه شده هرچند همچنان این عدد کوچک است. البته فراموش نکنیم ترکیه شدیدا به بازار اسرائیل وابسته است، اگر سیاست‌های رییس جمهوری ترکیه به صورت رادیکالی علیه اسرائیل ادامه داشته باشد منجر به ضرر کارخانه‌های فولادی و حتی خروج سرمایه از این کشور می‌شود.

 ۱۰ درصد از صادرات فولاد ترکیه به اسرائیل است و با ادامه‌دار شدن این تنش بی‌شک قیمت‌ها نیز با تغییر همراه می‌شود. اسرائیل در دو هفته اخیر پیامی را به صورت غیررسمی به ترکیه ارسال کرده مبنی بر اینکه فراموش نکنید ما تامین کننده آهن قراضه شما هستیم.