«پیمان‌سپاری ارزی» یکی از مشکلاتی است که فعالان این بخش به آن اشاره می‌کنند و معتقدند اجرای این بخشنامه موجب شده تا بسیاری از صادرکنندگان از عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه جامع تجارت خودداری کنند و با این شرایط دسترسی واردکنندگان به ارز مورد نیاز با مشکل مواجه شود.

مشکلی که قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است راهکار برون رفت از آن تکی نرخی کردن ارز است.

به گفته نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، ما قبول داریم که کشور در شرایط خاص اقتصادی قرار دارد و با محدودیت ارزی در کشور روبرو هستیم، اما این به معنی آن نیست که ما تسلیم شویم و بپذیریم که اقتصاد به صورت دستوری اداره شود و ساختار عرضه و تقاضا را به هم بریزیم.