قیمت دلار هرات در روز یکشنبه به کاهش خودش ادامه داد و زیر کف حمایت مهم تثبیت شد. با این تثبیت قیمت دلار هرات در زیر مرز حمایت، قیمت دلار در تهران و سلیمانیه هم در معاملات عصر وارد کانال ۵۹ هزار تومان شدند. 

با این حال که بازار ارز از ابتدای هفته روند نزول به خودش گرفته و از محدوده مشخصش خارج شده اما قیمت سکه در کانال ۴۱ میلیون متوقف شده است.

از منظر فنی حمایت مهم قیمت دلار هم کف ۵۹ هزار تومان است که اگر از دست برود قیمت می‌تواند هدف ۵۷ هزار تومان را در سر داشته باشد. از منظر فنی بازار می‌تواند در کف ۵۹ هزار تومان یک استراحت و اصلاح کاهش داشته باشد. 

با تجربه‌های بازار هم به بازارساز توصیه می‌کنند افت بیشتر دلار خریدار را به بازار می‌آورد. آن‌ها معتقدند تزریق بیشتر قیمت را برای خریدار مناسب می‌کند.

جزییات بازار ارز و سکه امروز ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در «کف بازار» ببینید.