به گزارش اکوایران، قیمت دلار سلیمانیه هم بر مدار کاهش بود و در روز دوشنبه با کاهش به زیر سطح حمایتی ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان رفت. قیمت دلار در سلیمانیه در روز دوشنبه ۵۰ هزار و ۲۲۰ تومان بازگشایی کرد و با کاهش تا کف کانال ۵۰ هزار تومان پایین رفت. البته در پشت خط دوشنبه قیمت دلار در سلیمانیه با افزایش وارد پله اول کانال ۵۰ هزار تومان شد و در ۵۰ هزار و ۱۷۰ تومان به کار خود پایان داد.

در اکثر اوقات قیمت دلار در بازار آزاد تهران، چیزی بین قیمت هرات و سلیمانیه است.

جزئیات وضعیت بازار ارز و پیش بینی قیمت دلار امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر را در اکوایران بخوانید.

جزئیات وضعیت بازار سکه و پیش بینی قیمت سکه امروز سه‌شنبه ۲۸ آذر را در اکوایران بخوانید.

قیمت دلار زیر کف خط روند معتبر است؟