اما در هفته گذشته کار به جایی رسید که ریزش طلا رکوردی بی سابقه در یک سال گذشته را ثبت کرد.

علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از برنامه مارکت تایمز به بررسی روند بلند مدت قیمت طلا می‌پردازد.