‌وی ادامه داد: این قاعده کار در تمام کشور است و با طرح تفصیلی و تنظیم حدود شهر متفاوت است. در طرح جامع ترافیک هیچ الزامی دیده نشده و همه موارد مشخص است و در دفعات پیشین نیز به همین روند عمل شده است.

‌زاکانی افزود: در برنامه چهارم الزام در جهت ارجاع این طرح به شورا ایجاد شده و ما عین قاعده رسما به شورا ارجاع دادیم و پنج مرتبه در کمیسیون مربوطه مراتب آن طی شد و آنچه رئیس شورا بر آن تاکید داشته عمل کرده‌ایم. [ما] بر اساس مر قانون عمل کرده‌ایم. برخی مصاحبه‌ها از اساس غلط است و خوب است از قانون تمکین کنیم. ما بر اساس قانون عمل کرده‌ایم.

‌وی افزود: بنده کل قوانین را دیده‌ام و بسیار حسرت خوردم چرا کسانی که باید بیشتر از همه از قانون صیانت کنند گفتند که این روند درست نیست.