ابتدا ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در قرائت تبصره ۱۷ که به بخش مدیریت منابع انسانی اختصاص دارد عنوان کرد: در بند یکم، شورای شهر تهران این اجازه را به شهرداری تهران داده است تا که به نسبت ۵۰ درصد نیروی خارج شده از سازمان در سال ۱۴۰۲ ، پنجاه درصد نیروی جدید با مولفه های جوانگرایی، ارزیابی عملکرد، شایسته گزینی، تعهد و تخصص، وفق مقررات و آیین نامه پیشنهاد شهردار تهران که به تصویب شورای شهر تهران رسیده باشد جذب کند.

وی به گزارش ارسالی شهرداری تهران در خصوص این تبصره اشاره کرد و گفت: شهرداری اعلام کرده تا کنون ۹۵ نفر بعنوان نیروی ثابت ، ۱۶ نفر کارگر رسمی، ۹۱ نفر از نیروهای قرارداری خدمات شهری و ۱۱۰ نفر از نیروهای هادیان شهر، ۱۲۹ نفر از سازمان های وابسته و ۷۰۶ نفر از مجموعه شرکت از محل بازنشستگی از مجموعه نیروی انسانی شهرداری تهران خارج شدند در نتیجه تعداد نیروی انسانی شهرداری تهران در اسفندماه سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر۵۵ هزار و ۳۴۳ نفر است، مضافاً بر اینکه با توجه به خروجی هایی که اعلام شده جمعا این رقم به یک هزار و ۱۴۷ نفر تا کنون خروجی داشته است.

این عضو شورا در ادامه خاطر نشان کرد: تعداد نیروی انسانی شهرداری تهران تا شهریور ماه سال جاری رقمی بالغ بر ۵۵ هزار و پانصد و هفت نفر است که تعداد ۱۶۴ نفر نسبت به اسفند سال گذشته به بدنه ملحق شده اند که این نشان میدهد شهرداری تهران کمتر از میزان ۵۰ درصد اقدام به جذب نیروی انسانی کرده است.

وی افزود: در این مدت شهرداری تهران بر اساس الزامی که برابر قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی آمده است از ۴ هزار و یکصد و چهل نفر از ایثارگرانی که متقاضی تبدیل وضعیت بوده اند تعداد ۲ هزار و ۹۴۰ نفر آن در مرحله تکمیل مدارک قرار گرفته اند و در ۶ ماهه نخست امسال یکهزار و ۴۲۸ نفر به تبدیل وضعیت قطعی منجر شده است.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ضمن تقدیر از تلاش های صورت گرفته شهرداری تهران به جهت رعایت فاصله بین خروج پرسنل به عنوان بازنشسته و جذب نیرو عنوان کرد: همیشه نگرانی ما بر این بود که این فاصله کاهش پیدا کند و نیروی انسانی در مجموعه شهرداری متورم شود؛ قطعاً با پیش روی در همین مدار امید آن می رود تا نیروی های موجود شهرداری تهران سامان بهتری از لحاظ وضعیت معیشتی و رفاهی بگیرند.

مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران درباره میزان جذب نیروی انسانی در شهرداری اظهار کرد: آمارها روند جذب نیروی انسانی را مشخص کرده و تأکید می کنیم در این زمینه دقت کافی صورت گرفته است. به طوری که ما بنا بر آیین نامه در کمیته مربوطه موارد را بررسی کرده ایم.

وی با بیان اینکه طبق کارسنجی های صورت گرفته، افرادی که جذب شده اند بر اساس صلاحیت های فردی مورد ارزیابی قرار گرفته اند؛ یادآور شد: این جذب براساس مکانیزم های سخت گیرانه انجام شده است.

معاون برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران با بیان اینکه نیازسنجی پرسنل انجام شده است؛ گفت: فرایند جابجایی کارکنان شهرداری تهران از چهارشنبه آغاز می شود. به طوی که سامانه ای ایجاد شده که رزومه و توانمندی کارکنان در آن سامانه ثبت می شود تا براساس آن جابجایی کارکنان صورت گیرد.

باقری با تأکید بر اینکه در جذب نخبگان تلاش داشتیم تورم سازمان را کاهش دهیم و عجله ای برای جذب نداریم، گفت: موارد و آیتم های مختلف برای نخبگان در نظر گرفته شده است. در بانک اطلاعاتی ما بالغ بر چهار هزار و ۲۰۰ مورد به ثبت رسیده تا زمانی که به نیرو نیاز داشتیم از این بانک استفاده کنیم.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورا هم در پایان با بیان اینکه هشت هزار نفر در شرکت حامیان مشغول به کار هستند که متعلق به صندوق بازنشستگی شهرداری است و چسبندگی ایجاد می کند که خطرناک است؛ گفت: باید حداقل دو هزار نفر از این نیروها تبدیل وضعیت شوند.

مهدی اقراریان رئیس کمیته نظارت شورا نیز در جریان بررسی تبصره ۱۷عملکرد شش ماهه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران که در خصوص مدیریت منابع انسانی اختصاص داشت؛ در طرح سئوالی عنوان کرد: نکته ای که در خصوص بخشی از آیین نامه وجود دارد این است که ما مشروط به عمل به آیین نامه، مجوز جذب نیروی انسانی را به شهرداری تهران داده ایم، مادامی که آیین نامه به تصویب صحن نرسیده باشد شروط جاری، قطعاً قابل تحقق نیست. مضافاً بر اینکه این موضوع از لحاظ شکلی نیز قابلیت دقت و بحث دارد.

وی در طرح پرسش دیگری ادامه داد:آیا این تعداد ۷۰۶ نفر نیروی انسانی سازمانها و شرکت ها و ۲۹ نفر نیروی رسمی که از بدنه شهرداری تهران فارغ شدند؛ متناسب با آن اقدام به جذب نیروی جدید شده است؟ آیا نیروهایی که از سازمان ها و شرکت ها خارج شده در همان محل مشغول به کار شدند یا به محل های دیگری به کار گرفته شده اند؟ این تناسب نسبت خروج و ورود هم امری قابل تأمل است.

عضو شورا ضمن تقدیر از شهرداری تهران با وجود به کمبود منابع و انجام اقدامات جهت تبدیل وضعیت ایثارگران یادآور شد: در این مقوله مشکلاتی برای پرسنل شرکت های شهربان و حریم بان وجود دارد که نیاز است تا اقدامات سازنده  هرچه زودتر به نتیجه برسد.

مجید باقری، معاون برنامه ریزی، توسعه منابع انسانی و امور شورای شهرداری تهران در پاسخ به سخنان مهدی اقراریان عنوان کرد: با افتخار اعلام می کنم که هیچ ارگانی در کشور در تبدیل وضعیت ایثارگران همچون شهرداری تهران عمل نکرده است؛ در مرحله اول چهار هزار نفر خوداظهاری کردند که تعدادی از آنها مدارک خود را تحویل دادند و امروز تمام افرادی که مدارک خود را تحویل داده و مورد تأیید قرار گرفته اند، در مرحله پذیرش قرار دارند.

وی ادامه داد: نیروهای شرکت هایی همچون شهربان و حریم بان نیز در همین شرکت تبدیل وضعیت شده اند و قرارداد آنها به قرارداد دائم تبدیل شده است.

 در این جلسه اعضای شورای اسلامی شهر تهران بایک فوریت طرح اصلاح بخشی از ماده هشت ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران مبنی بر مجوز به شهرداری جهت جابجایی نیروی انسانی شرکت ها برای تأمین کسری نیروی سازمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ملاک عمل در شهرداری تهران، موافقت کردند.

 ناصر امانی، رییس کمیته منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران در دویست و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، در توضیح این طرح، گفت: با استناد به مصوبه شورای پنجم، تحت عنوان ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران، این مصوبه مانع از هرگونه جابجایی پرسنل و هرگونه مأموریت و انتقال کارکنان شرکت های تابعه و وابسته شده است.

وی در ارزیابی ماده ۸  ضوابط تشکیلات شهرداری، گفت: در این ماده به کل ساختار شهرداری، نحوه جابجایی، انتقال، مأموریت و کل مسائل نیروی انسانی شهرداری تهران اشاره شده و در بند ماده ۸ این مصوبه، موردی آورده شده که هرگونه نقل و انتقال، و جابجایی پرسنل، و هرگونه مأموریت و انتقال کارکنان شرکت تابعه و وابسته، بدون وجود پست سازمانی ممنوع می باشد. 

امانی افزود: ما در بودجه ۱۴۰۱، تبصره‌ای آوردیم که به شهرداری مجوز جابجایی پرسنل را، به لحاظ مأموریت، از سازمان یا شرکت، بین منطقه و سازمان، بین سازمان و شرکت، بین منطقه و ستاد، داده است. 

وی گفت: متأسفانه به علت عدم مطرح شدن این تبصره در شورا، این مورد در بودجه ۱۴۰۲ حذف شد و این اختیار، برای همیشه از شهرداری سلب شد.

امانی با تأکید بر ضرورت اصلاح دائمی این ماده به جای آنکه هر بار تحت عنوان تبصره بودجه سالیانه گنجانده شود؛ یک فوریت اصلاح این موضوع را در صحن شورا به رأی گذاشت که با موافقت اکثریت اعضا همراه شد.

در ادامه  دویست و یکمین صحن علنی شورای شهر، اساسنامه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران، اساسنامه سازمان مهندسی و ساختمان و اساسنامه سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران مورد پایش اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت و به دلیل نقص و نداشتن مصوبه کمیسیون های تخصصی در تعاریف پیشنهادی در بخش اهداف و مأموریت ها از دستور کار خارج و برای بررسی بیشتر به کمیسیون های مطبوع شورا ارجاع داده شد.

ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا در قرائت گزارش خود که به موضوع اساسنامه سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران اختصاص یافته بود؛ در تشریح بند اهداف، افزایش کارایی و ارتقاء اثربخشی، ایجاد و استقرار نظام پیدایش پروژه های عمرانی، افزایش ایمنی و تاب آور شهر تهران وکاهش هزینه ها و طول عمر پروژه ها در چهارچوب مأموریت ها و وظایف قانونی شهرداری تهران را از جمله اهداف این سازمان برشمرد.

برخی اعضای شورای شهر تهران تذکراتی حول این محور ابراز کردند. 

محمد صادق خیرخواه، مدیرعامل سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران در مقام توضیح و پاسخگویی به این موضوع قرار گرفت و با بیان اینکه حوزه فنی و عمرانی شهرداری در ایجاد زیرساخت ها و نگهداشت آنها نقش دارند و سازمان مشاور وظیفه ارائه طرح و مطالعات را برعهده دارد؛ اظهار کرد: این سازمان نسبت به ارائه طرح مربوط به بهسازی لرزه ای و نگهداشت سرمایه عظیمی با هزاران میلیارد تومان ارزش، وظایفی را برعهده دارد.

وی افزود: با توجه به مطالعات صورت گرفته، پیشنهاد بنده این است که راهبری در انجام اثربخش و کارای مطالعات، طراحی کنترل و نظارت پروژه ها و مطالعات کاربردی در اساسنامه سازمان مشاور لحاظ شود.

 این پیشنهاد در خصوص بند اهداف سازمان به رأی گذاشته شد و اکثریت اعضا به آن رأی مثبت دادند.

در پایان، برخی اعضای شورای اسلامی شهر تهران، با انتقاد از اینکه هر ۳ اساسنامه ارائه شده از سوی شهردای تهران، ناقص بوده و  مصوبه تغییر تعاریف و واژه ها در بند اهداف و مأموریت سازمانهای زیر مجموعه شهرداری تهران وجود ندارد؛ از ریاست شورا درخواست کردند بررسی این اساسنامه ها از دستور جلسه خارج گردد و به کمیسیون های تخصصی ارجاع داده شوند.