او می گوید : در شهرهای اطراف تهران نیز ساخت و سازها ویلایی نیست و در شهرهایی مانند نسیم شهر و … خانه ها ی ۶ ، ۷ طبقه ساخته می شود.

او یکی از دلیل این که چرا مردم تمایل ندارند خانه های کوچک خود در داخل تهران را فروخته تا خانه های ویلایی در اطراف تهران بخرند را انتظارات تورمی و افزایش قیمت در داخل شهر تهران عنوان کرد .