مهدی چمران در خصوص بررسی لایحه مدیریت یکپارچه شهری در مجلس اظهار کرد: متاسفانه این لایحه با چند رای کمتر تصویب نشد و به نظر می‌رسد لایحه به درستی به نمایندگان مجلس توضیح داده نشده است.

رئیس شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: برداشت و تصور نمایندگان این بود که باید همه امور در اختیار شهرداری‌ها باشد؛ در حالیکه ما به دنبال هماهنگی و مدیریت یکپارچه شهری هستیم.

وی با تاکید بر اینکه یک نفر باید در شهر مدیر باشد تا بتواند شرایط را مدیریت کند، گفت: اگر اینگونه نباشد، شرایط همین است که امروز شاهد آن هستیم و هر بخشی مسئولیت و مدیریت را به سمت خود می‌کشد.

چمران با بیان اینکه اگر شهر یک مدیر داشته باشد و بتواند امور را هماهنگ کند قطعا و یقینا به نفع شهر و مردم خواهد بود، یادآور شد: به اعتقاد بنده به خوبی این موضوع در مجلس بیان نشد؛ لذا در نهایت رای نیاورد و به تصویب نرسید.