روابط عمومی شهرداری منطقه ۵ تهران امروز به نقل از شهرام اسدی شهردار ناحیه ۶  خبرداده که تجهیزات کافه های فاز دو اکباتان را جمع آوری کرده  است .

براساس این خبر،عصر روز گذشته، عوامل شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۵ در معیت عوامل انتظامی و همراهی دستگاه های نظارتی و با اخذ دستور از مقام قضایی، نسبت به جمع آوری تجهیزات غیر قانونی تعدادی از کافه های فاز ۲ اکباتان در جاده سلامتی اقدام و تذکرات جدی لازم به مالکین در خصوص رعایت مشاعات شهری و حقوق بقیه شهروندان و ساکنین محدوده داده شد.

اسدی تشریح کرد: برخی از کافه ها علیرغم جمع آوری های قبلی، داشتن شکایات متعدد و تذکرات نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی، همسایه ها و مراجعین بی تفاوت بوده و تجهیزات خود را در مشاعات مستقر کرده بودند .

شهردار ناحیه ۶ ادامه داد: در این خصوص شهرداری منطقه ۵ به مالکین کافه های مورد نظر تذکر و هشدار جدی می دهد که در صورت تداوم رفتار غیرقانونی و مواجهه و بی توجهی به حقوق شهر و دیگر شهروندان، اقدامات سلبی جدی تری را از طریق مبادی قانونی دنبال خواهد کرد.