او می‌گوید از چند دهه گذشته به ارزش تحقیق پی بردند و در نهایت ۱۵ درصد از بودجه‌های موسسات به تحقیقات داده شد، تحقیقاتی که به گفته او حالا به نوعی رانت شدند.