وی افزود: از اقدامات دولت این بوده که وام نهضت ملی مسکن را به ۵۵۰‌ میلیون تومان و وام روستایی را به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش داده است.

به گفته او، اراده دولت با تمام محدودیت‌ها این بوده، افزایش میزان تسهیلات بانکی را به گونه‌ای فراهم کند تا مردم بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

حسینی ادامه داد: بانک مسکن ابزارهایی را برای برطرف کردن دغدغه افزایش هزینه‌های اقساط مردم فراهم کرده تا مردم بتوانند از تمام ظرفیت شبکه بانکی برای نهضت ملی مسکن و حتی ساختمان سازی استفاده بکنند.