به گزارش اکوایران ،علیرغم اینکه در ماه های قبل اقداماتی در جهت تغییر کاربری و تجزیه باند پروازی دوشان تپه و بارگزاری ۵۰۰۰ واحد مسکونی در دماغه و ناحیه شمالی آن صورت گرفته و با مخالفت گسترده متولیان و فعالان موضوع مواجه شده بود، شنیده ها حاکی از آن است که شهرداری تهران طی نامه ای به ستادکل نیروهای مسلح و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد تهاتر قدرالسهم ارتش (در پروژه دوشان تپه) را در سایر پروژه های ارتش داده است.

این اقدام شهرداری را باید به فال نیک گرفت و آن را گامی بلند در راستای حفظ زیرساخت ها و سرمایه های حیاتی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهر تهران (در شرایطی احتمالی نظیر زلزله و جنگ) دانست.

در نامه مذکور از مدلی تحت عنوان حق انتقال توسعه نام برده شده که در تجربیات جهانی با عنوان TDR شناخته شده و روشی مترقی و کارآمد برای حفظ و تامین حق مالکان خارج از اراضی مورد توافق است.

شاید بهترین تصمیمی که برای تعیین سرنوشت سایت حساسی مانند دوشان تپه تصور میشد بهره گیری از همین روشی است که شهرداری تهران به مالک زمین یعنی نیروهای مسلح و ارتش پیشنهاد کرده است.

برخی از فعالان شهری امیدوارند با تدبیر مسوولان نیروهای مسلح و ارتش، شاهد تثبیت و تجهیز فرودگاه و باند دوشان تپه برای مواقع اضطرار و بحران در میانه بافت های فشرده و فرسوده و آسیب پذیر شرق تهران باشیم.