این نشریه در گزارشی تازه اعلام کرده است که آلودگی هوا تنها منجر به بیماری‌های تنفسی نمی‌شود و در برخی موارد فشار زیادی به قلب وارد می‌کند. 

در ایران چه جمعیتی در معرض آلودگی هوا و مرگ ناشی از آن هستند؟