به گزارش اکوایران، داده‌های پولی و بانکی بانک مرکزی، از افت ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حکایت دارد.

از طرف برخی صاحب‌نظران، دو هدف اصلی سیاستگذار پولی و بانکی، به عنوان محتمل‌ترین علت کاهش این دارایی‌ها عنوان می‌شود.

از دیگر روایت‌های این گزارش، افزایش سهم «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی»، از حجم کل پول پرقدرت در شهریور است که از مرز ۵۰ درصد عبور کرد.

سهم دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از پایه پولی چه تغییری کرده و چند درصد از پول پرقدرت در اقتصاد کشور، ناشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؟