به گزارش اکوایران گزارش حجم سپرده‌ها و تسهیلات در آبان ۱۴۰۲ اعلام شده است. به‌طور کلی این دو متغیر زنجیره ارتباط دهنده بخش پولی یک جامعه به بخش حقیقی آن هستند و بررسی تغییرات آن‌ها می‌تواند تحلیل‌های جالبی برای کارشناسان به ارمغان آورد. 

افزایش حجم کل سپرده‌ها در میانه پاییز امسال

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ارزش کل سپرده‌ها تا پایان آبان ماه ۸ هزار و ۵۲۹ همت اعلام شده است. مشاهده می‌شود حجم سپرده‌ها در مقایسه با اسفند ۱۴۰۱ تقریبا ۱۷.۳ درصد رشد داشته و در قیاس با آبان سال گذشته حدود ۳۰.۳ درصد بیشتر شده است. 

این درحالیست که در آبان سال جاری حدود ۸۱۹ همت از کل سپرده‌ها بابت سپرده قانونی، نزد بانک مرکزی بلوکه شده است و در نهایت پس از کسر سپرده قانونی از کل سپرده‌ها حدود ۷ هزار و ۷۱۰ همت باقی مانده است. 

به‌طور کلی فلسفه تشکیل سپرده قانونی، ایجاد یک پشتوانه برای سپرده‌ها در عین ارائه تسهیلات از این محل بود. امروزه نرخ ذخیره قانونی بیشتر با هدف اجرای سیاست پولی بانک مرکزی و کنترل بانک‌ها صورت می‌پذیرد. 

1402092406

ارزش تسهیلات پرداخت شده به بانک‌ها و موسسات اعتباری در انتهای آبان ۱۴۰۲ 

مشاهده می‌شود در نیمه پاییز ۱۴۰۲، حجم کل تسهیلات جاری و غیر جاری در نظام پولی کشور به ۶ هزار و ۴۷۲ همت رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در مقایسه با ماه مشابه در ۱۴۰۱ حدود هزار و ۶۴۰ همت به کل تسهیلات اضافه شده که معادل رشد ۳۳.۹ درصدی است. همچنین مبلغ کل تسهیلات نسبت به انتهای ۱۴۰۱، حدود ۱۵.۹ درصد معادل ۸۸۹ همت افزوده شده است. 

به همین ترتیب محاسبات نشان می‌دهد در مقیاس هشت ماهه، رشد سپرده‌ها بیش از تسهیلات بوده بنابراین نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخیره قانونی از ۸۵.۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۸۳.۹ درصد کاهش یافته است. 

در مقابل بر اساس داده‌ها، در مقیاس نقطه به نقطه(آبان ۱۴۰۲ به آبان ۱۴۰۱) مشاهده می‌شود سرعت رشد تسهیلات بیشتر از سپرده‌‌ها بوده است. به همین ترتیب نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر ذخیره قانونی ۸۳.۹ درصدی به ثبت رسیده در آبان ۱۴۰۲ بیشتر از آبان ۱۴۰۱ (با نرخ ۸۲.۲) درصد شده است.