به گزارش اکوایران، هر شرکت دانش بنیان طی هفت ماهه نخست امسال حداقل به طور میانگین ۵۹ میلیارد تومان وام دریافت کرده است.

بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، در مهر ماه امسال معادل ۱۷ هزار و ۵۵۵ میلیارد تومان وام بانکی در قالب ۱۶۷۹ فقره تسهیلات به ۷۵۰ شرکت‌ دانش‌بنیان پرداخت شده، به بیان دیگر می‌توان گفت شرکت‌های مورد اشاره هرکدام به طور میانگین حداقل دو فقره وام بانکی طی یک ماهه مهر امسال دریافت کرده‌اند.

میزان تسهیلات اعطایی به شرکت‌های دانش بنیان در مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال گذشته حدود ۱۰۶ درصد رشد داشته است.

در مجموع با احتساب میزان تسهیلات پرداخت شده طی ماه‌های گذشته که بانک مرکزی جزئیات مربوط به آن را به صورت ماهانه منتشر کرده می‌توان گفت طی هفت ماهه نخست امسال، سیستم بانکی ۱۱۴ هزار و ۷۴۷ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرده که نسبت به نیمه نخست سال گذشته ۷۵ درصد رشد را نشان می‌دهد.

این در حالی است که بانک مرکزی در گزارش خود عنوان کرده که طی هفت ماهه نخست امسال بیش از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در قالب ۱۲ هزار و ۴۴۱ فقره وام به ۲ هزار و ۱۷۲ شرکت دانش بنیان پرداخت شده که نسبت به مقطع مشابه سال گذشته ۷۳ درصد رشد داشته است. بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده می‌توان گفت طی هفت ماهه نخست امسال به طور میانگین هر شرکت دانش بنیان حداقل ۵۹ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۵ فقره دریافت کرده است.
020817

بانک‌های بخش خصوصی نقش اول پرداخت تسهیلات به دانش‌بنیانی‌ها

طبق گزارش بانک مرکزی طی هفت ماهه نخست امسال، بانک‌های غیردولتی بیشترین تسهیلات را به شرکت‌های دانش بنیان پرداخت کرده که معادل ۸۲ درصد تسهیلات اعطایی را شامل می‌شود.

بانک‌های غیردولتی طی هفت ماهه نخست امسال حدود ۱۰۵ همت تسهیلات در قالب ۸ هزار و ۸۶۹ فقره وام به بیش از ۱۸۲۸ شرکت دانش بنیان پرداخت کردند.

از سوی دیگر بانک‌های دولتی نیز با سهم ۱۸ درصدی، تقریبا معادل ۲۳ همت تسهیلات به شرکت‌‌های دانش بنیان طی هفت ماهه نخست امسال پرداخت کردند که حدود ۱۵.۷ همت از سوی بانک‌های تجاری و ۷.۳ همت دیگر نیز توسط بانک‌های تخصصی اعطا شده است.

020817