راستی آزمایی ادعای زنده باد درخت ؛ رکورد شکنی کسب درآمد شهرداری از جریمه قطع درختان - افق اقتصادی

راستی آزمایی ادعای زنده باد درخت ؛ رکورد شکنی کسب درآمد شهرداری از جریمه قطع درختان - افق اقتصادی
چهارشنبه, ۲ خرداد ۱۴۰۳ / بعد از ظهر / | 2024-05-22
کد خبر: 247107 |
تاریخ انتشار : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۹ |
17 بازدید
۰
1
ارسال به دوستان
پ

اکوایران: یک کارشناس اقتصاد شهری گفت :در دوره مدیریت شهری ششم سرانه فضای سبز از ۱۶.۴۸ در سال ۱۳۹۹ به رقم سرانه ۱۶.۷۸در سال ۱۴۰۱ رسیده آیا این دستاورد مهم بوده که آقایان برایش کارزار راه انداخته اند،باید پرسید اجرای این کارزار چقدر خرج روی دست شهرداری گذاشته است؟

راستی آزمایی ادعای زنده باد درخت ؛ رکورد شکنی کسب درآمد شهرداری از جریمه قطع درختان

به گزارش اکوایران ،مدیریت شهری پایتخت با اکران طرح های تبلیغاتی«زنده باد درخت» از سوی شهرداری تهران در روزهایی که شهروندان تصاویر و فیلم های خود  از قطع درختان در سطح شهر را در رسانه های اجتماعی منتشر کردند یا در مقابل حصار کشی بخش هایی از بوستان قیطریه و لاله واکنش های خود را ابراز می کردند،تلاش داشت تا خودش را به عنوان حامی فضای سبز و درختان شهر تهران نشان دهد،ادعایی که البته چندان هم با اقبال از سوی شهروندان تهرانی مواجه نشد.  برای راستی آزمایی این ادعاهای شهرداری تهران به سراغ داده های بودجه شهرداری رفتیم تا ببینیم آیا نسبتی بین تامین مالی انجام شده با شعار زنده باد درخت وجود دارد یا خیر؟!

بهروز شیخ رودی؛کارشناس اقتصاد شهری با اشاره به مجموع منابع هزینه شده برای توسعه و مدیریت فضای سبز شهری در تهران از ابتدای دوره ششم به خبرنگار اکو ایران گفت: از ابتدای روی کار آمدن مدیریت شهری ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات بودجه مصوب،شهرداری در اجرای برنامه«توسعه و مدیریت فضای سبز شهری» که در برگیرنده کلیه اقدامات مدیریت شهری در توسعه و نگهداری بوستانها،فضای سبز،جنگل کاری و نیز هزینه های جاری سازمان بوستانها و فضای سبز شهری تهران می شود رقمی بالغ بر ۸ هزار و ۳۰۲ میلیارد تومان هزینه کرده است، این در حالی است که اعتبار مصوب و هزینه شده در طی سالهای دوره پنجم برای اجرای برنامه«توسعه و مدیریت فضای سبز شهری» برابر با رقم ۴ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان است، مطمئنا اگر با نگاه به رقم جاری یعنی بدون لحاظ تورم این عدد را با مجموع اعتبارات هزینه شده در دوره پنجم محاسبه کنیم با این مساله که اعتبارات رشد پیدا کرده است مواجه می شویم، اما اگر اعتبارات هزینه شده در دوره پنجم و دوره ششم را با اعمال تورم یعنی با قیمت ثابت سال ۱۳۹۶ مورد بررسی و مقایسه قرار دهیم می بینیم که در مجموع سالهای دوره پنجم به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶ اعتباری بالغ بر ۲ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان هزینه شده است و این رقم از ابتدای دوره ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶ تنها برابر با ۱ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان بوده است. در حقیقت با خارج کردن اثر تورم در رشد نمایی و ظاهری عدد اعتبارات هزینه شده در دو دوره پنجم و ششم و سپس مقایسه آنها باهم می بینیم که اعتبارات هزینه شده در اجرای برنامه«توسعه و مدیریت فضای سبز شهری» توسط مدیریت شهری دوره ششم هر چند در ظاهر و با نرخ جاری از دوره پنجم بیشتراست،اما به نرخ ثابت و با خارج کردن اثر تورم در رشد غیر واقعی اعتبارات،رقم هزینه شده واقعی با نرخ ثابت سال ۱۳۹۶ توسط مدیریت شهری دوره ششم برای توسعه و مدیریت فضای سبز شهری چیزی حدود ۴۳ درصد کمتر از رقمی است که در دوره پنجم هزینه شده است.

حالا با توجه به این واقعیت که بر اساس قیمت ثابت سال ۱۳۹۶ در دوره پنجم رقمی بالغ بر ۲ هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان هزینه شده است و از ابتدای دوره ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ نیز به قیمت ثابت سال ۱۳۹۶ رقمی بالغ بر ۱ هزار و ۵۹۷ میلیارد تومان با مدیریت زاکانی در شهرداری و سیاست گذاری چمران در شورا هزینه شده است. حالا با این حساب خوب است زاکانی بگوید چطور با این عملکرد مالی ادعای«زنده باد درخت» را دارد!

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران با اشاره به محوریت قرار گرفتن«درخت» در این کارزار تبلیغاتی شهرداری تهران با اشاره به اعتبارات جنگل کاری کمربند سبز تهران به خبرنگار اکو ایران گفت:از مجموع اعتبارات برنامه «توسعه و مدیریت فضای سبز شهری»،آنچه که بیشتر صرف کاشت و نگهداری درخت توسط شهرداری می شود،اعتباراتی است که تحت عنوان«توسعه جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر» در بودجه شهرداری تصویب و هزینه می شود. در حقیقت برای راستی آزمایی شعار زنده باد درخت باید به سراغ اعداد و ارقام این ردیف اعتباری برویم،زیرا آنچه که در چارچوب ردیف های اعتباری دیگر در این برنامه هزینه می شود لزوما به کاشت درخت منجر نمی شود،بلکه بیشترصرف نگهداری درختان و فضای سبز شهری در بوستانهامی شود که در این رابطه عملکرد شهرداری آنقدر واضح است و مردم واقعیت ها را به چشم خود دیده اند که می دانند واقعیت چه تفاوتی با شعار زنده باد درخت زاکانی وکارزار تبلیغاتی او در شهر دارد! وقتی ما به اعتبارات هزینه شده از ابتدای دوره ششم تا پایان سال ۱۴۰۲ برای توسعه جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر نگاه می کنیم می بینیم که شهرداری تهران  با مدیریت زاکانی برای کاشت و نگهداری درخت از طریق جنگل کاری اعتباری بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان هزینه کرده است، این در حالیست که در طول دوره پنجم رقمی بالغ بر ۱۰۳ میلیارد تومان صرف جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر شد و هیچکس این ادعاها را مطرح نکرد. در حقیقت زاکانی و یارانش در مدیریت شهری دوره ششم در حالیکه در ظاهر و با قیمت جاری ۲۱ درصد نسبت به دوره پنجم اعتبارات بیشتری برای صرف جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر هزینه کرده انداما در واقع و با قیمت ثابت کمتر از دوره پنجم اعتبار صرف جنگل کاری و نگهداری کمربند سبز پیرامونی شهر کرده اند،میلیاردها تومان صرف کارزار تبلیغاتی کردند که بگویند درخت هم برایشان مهم است!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری با اشاره به موجود بودن اطلاعات و آمار فضای سبز شهری در آمارنامه شهرداری تهران به خبرنگار اکو ایران گفت: ظاهرا زاکانی و مدیرانش نمی دانند که اطلاعات و آمار عملکرد شهرداری و نیز داده های آماری شهر تهران در قالب آمارنامه تهیه،مستند و منتشر می شود، زیرا اگر می دانستند زیر بار اکران این ادعا که در یکی از طرح ها ادعا شده بود بیش از ۶۲۶ هکتار فضای سبز احداث کردیم نمی رفتند، زیرا هر فرد عاقلی با مراجعه به آمارنامه سال ۱۴۰۱  شهرداری تهران در صفحه ۲۹۸ و جدول ۱-۸ می بیند که مجموع مساحت بوستانها و فضای سبز عمومی شهر تهران تا پایان سال ۱۴۰۱ چند هکتار بوده است و این رقم چه نسبتی با ادعای مطرح شده توسط مدیریت شهری دوره ششم دارد، از سوی دیگر وقتی این چنین ادعایی مطرح می شود شهروندان باید این فضای سبز جدید احداث شده را در سطح شهر ببیند و از آن استفاده کنند نه اینکه خبر قطع درخت یا حصار کشی در یک بوستان برای ساخت و ساز را بشنوند، از این جهت نیز اگر جدول سرانه فضای سبز شهری به اذعان آمارنامه شهرداری برای سال ۱۴۰۱ را ملاک سنجش ادعاهای زاکانی در سردادن شعار زنده باد درخت قرار دهیم می بینیم بر خلاف تبلیغات پرو پیمان شهرداری در دوره ششم تغییرات جدی در سرانه های فضای سبز شهری نسبت به پایان دوره پنجم یعنی سال ۱۳۹۹ رخ نداده است. اگر افزایش ۳۰ صدم متر مربع به شاخص سرانه فضای سبز شهری دردوره مدیریت شهری ششم یعنی رساندن عدد سرانه ۱۶.۴۸ در سال ۱۳۹۹ به رقم سرانه ۱۶.۷۸در سال ۱۴۰۱ یک دستاورد مهم بوده است که آقایان برایش کارزار راه انداخته اند،باید پرسید اجرای این کارزار چقدر خرج روی دست شهرداری گذاشته است؟!

شیخ رودی در ادامه با اشاره به رکورد شکنی کسب درآمد شهرداری از جریمه قطع درختان در دوره ششم به خبرنگار اکو ایران گفت: آقایان در تبلیغات کارزارشان ادعا کرده بودند که در این ۳۰ ماه رکورد میانگین دهه قبل را در احداث فضای سبز و زنده نگهداشتن درختان شکسته اند؛ اما مثل اینکه حواسشان نبوده بود که بگویند در درآمد زایی از قطع درخت رکورد شکسته اند! از ابتدای دوره ششم تا پایان بهمن ۱۴۰۲ شهرداری تهران از محل جریمه قطع درختان در شهر تهران هزارو۶۰۳ میلیارد تومان درآمد کسب کرده است که این رقم نسبت به دوره پنجم ۱۳۵ درصد رشد داشته است! در حقیقت رکورد واقعی که آقایان شکسته اند و برایش کارزار برگزار نمی کنند اینجاست! اگر آقای چمران یک دفعه یادشان نمی افتد که برای درخت های قطع شده شهر اشک بریزند و مساله را محرمانه کنند خوب است بیایند و اعلام کنند که شهرداری این جریمه را بابت قطع چند درخت و فراهم شدن زمینه ساخت و ساز در چند باغ کسب کرده است؟! البته ما در حالیکه شعار زنده باد درخت را می بینیم،آنقدر هنوز گرفتار کهولت سن نشده ایم که یادمان برود رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای ششم در آبانماه ۱۴۰۲ هم در صحن شورا و هم در یک برنامه تلویزیونی خبر از گم شدن پرونده یک باغ سه هزار متری داد و حالا در همین دوره مدیریت شهری و تنها بعد از گذشت پنج ماه شهرداری می آید و شعار زنده باد درخت می دهد!

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: ۰ میانگین: ۰]
نویسنده: 
لینک کوتاه خبر:
×
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم افق اقتصادی در وب سایت منتشر خواهد شد
  • پیام‌هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی‌پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت‌های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی میباشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.
  • لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.
  • نظرات و تجربیات شما

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    نظرتان را بیان کنید