به گفته او طرح ترافیک جدید امسال اجرا نمی شود و هنوز مطالعات آن تکمیل نشده است. او درخصوص تراموا هم گفت این مدل حمل و نقلی لوکس و گران است. 

تشکری هاشمی درباره خرابی دوربین های نظارتی در حوزه ترافیک هم گفت: آمار خرابی کنترل ها به اندازه ای بالاست که اگر از یک راننده تاکسی بپرسیم می داند دوربین کدام تقاطع فعال نیست.