بانک سامان هم دیگر هم گروهی نماد دی پیشنهاد افزایش از محل سود انباشته را به مجمع عمومی فوق‌العاده مطرح کرده است. شرکت آسان پرداخت پرشین نیز تصمیم به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهام داران را در دستور کار خود قرار داده است .

شرکت تولید مواد اولیه داروپخش با نماد دتماد در گزارش شش‌ماهه حسابرسی شده خود عنوان کرده است که ۸۲۲ میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت کرده‌اند و سود ناخالص این شرکت رقم ۳۸۸ میلیارد تومان است که رشد ۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل را ثبت کرده است.

دارویی ره آورد تامین نیز در گزارش حسابرسی شده شش‌ماهه خود از ثبت سود ۱۳۰ میلیارد تومانی خبر داده است.