گروه مپنا با نماد رمپنا در ۱۲ماهه منتهی به ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ به درآمد عملیاتی ۲۷ هزار میلیارد تومانی رسیده که رشد ۴۴ درصدی نسبت به دوره قبل را ایجاد کرده است. این شرکت در نهایت در این دوره توانست سود خالص ۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی را شناسایی کند.

شرکت تپسی اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی  هیأت مدیره در خصوص افزایش سرمایه را در سامانه کدال بارگذاری کرد. این افزایش سرمایه قرار است از محل مطالبات حال شده سهام‌داران و آورده نقدی به‌منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت تعمیق بازار شهرهای فعلی، توسعه زیرساخت و شبکه مشتریان نرم‌افزار تپسی ارائه می‌شود.