محمد سلطانی‌نژاد ادامه داد: «به عنوان مثال محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی در چند سال گذشته با هدف تثبیت خود در فضای سیاسی کشور دست به یکسری ماجراجویی‌های خارجی از جمله افزایش تنش با ایران زد. در واقع به دلیل اصطکاکات داخلی بین نخبگان داخلی عربستان و گذار نسلی در حاکمیت، این کشور نیاز به دشمن خارجی داشت. در عین حال در ایران نیز برخی رقابت‌های جناحی داخلی روی روابط با عربستان تاثیرگذار بود.»

این کارشناس بین‌الملل خاطرنشان کرد: در آن زمان، عربستانی‌ها سطح تنش را به حدی بالا بردند که بعد از تحولات آرامکو تولید نفتشان ۵۰درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین ریاض و تهران دریافتند اگر شرایط به سمتی برود که دو قدرت بزرگ منطقه‌ای نتوانند همدیگر را درک کنند، وضعیت بسیار وخیم خواهد شد.