به گفته مهرانگیز نادری، شرکت نفت و گاز پارس توسعه بزرگترین میدان گازی ایران و یکی از بزرگترین میادین گازی جهان را در دستور کار دارد، و در قسمت های مختلف گره‌های پژوهشی متعددی بوجود می‌آید که دانشگاه‌ها و دانش‌بنیان‌ها باید در آن وارد شوند. 

او که در حاشیه همایش پتروتک ۲۰۲۳ سخن می‌گفت، تاکید دارد که این همایش می‌تواند فرصتی باشد تا نیازها معرفی شود و از آن طرف شرکت‌های توانا حل چالش‌ها را به عهده گیرند.