عظیم کلانتری اصل، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت درباره جزئیات دومین همایش پتروتک و امضای چندین قرارداد کلان در زمینه تولید بار اول در صنایع نفت و گاز با شرکت‌های داخلی توضیح می‌دهد.