شرکت پارس فولاد سبزوار هم در خصوص تغییرات خود این طور عنوان داشته است که بر اساس صورت حساب دریافتی این شرکت از شرکت ملی گاز ایران نرخ هر متر مکعب گاز برای واحدهای احیای فولاد تعدیل و از ۴۰ هزار ریال به حدوداً ۳۰ هزار ریال تغییر یافته است.

همچنین شرکت ذوب روی اصفهان در خصوص تغییرات نرخ گاز در سامانه کدال این طور شفاف سازی کرده است که میانگین مصرف این شرکت حدود ۱.۵ میلیون متر مکعب بوده است که حدود ۱۳.۲۵۹ میلیون ریال کاهش هزینه به صورت ماهانه برآورد شده است.

شرکت تراکتورسازی ایران نیز دلایل افزایش بیش از ۳۰ درصدی سود عملیاتی شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه سال جاری خود نسبت دوره مشابه سال را شفاف سازی کرده است.