​به گزارش اکوایران، بر اساس اعلام اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مهلت ثبت نام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی در سال ۱۴۰۲ تا ساعت ۲۴ روز جمعه یکم دی ماه تمدید شد و صادرکنندگان تا پایان مهلت معین فرصت دارند با مراجعه به سامانه صادرکنندگان برتر و بارگذاری مستندات خود و انجام دادن فرآیند ثبت‌نام، در این رقابت حضور پیدا کنند.

اداره‌کل صمت استان تهران پیش از این، مهلت ثبت نام را تا پایان ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۵ آذرماه اعلام کرده بود و اکنون این مهلت را تا پایان روزنخست دی‌ماه تمدید کرده است.

 فرآیند ثبت‌نام صادرکنندگان برگزیده استانی در سامانه https://topexporters.tpo.ir  انجام شده و صادرکنندگان باید با پر کردن فرم‌های مربوطه آمادگی خود را برای این رقابت اعلام کنند.

در چند سال اخیر، فرآیند ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران به اتاق بازرگانی تهران واگذار شده و با استقرار دبیرخانه انتخاب صادرکنندگان نمونه استان در اتاق تهران، ارزیابی و انتخاب صادرکنندگان برگزیده استان توسط هیاتی از کارشناسان و مدیران دستگاه‌های مربوطه انجام می‌شود و در نهایت طی مراسمی که اتاق تهران برپا می‌کند صادرکنندگان نمونه معرفی و از آنان تقدیر می‌شود.

طبق اعلام اتاق تهران، برابر جدول شاخص‌های ارزیابی، هفت شاخص کلی شامل عمق نفوذ و پایداری در بازارهای هدف، مقصد صادرات، پیچیدگی و ضریب دانش‌بنیانی، ارزآوری، تشکل‌گرایی، سایر شاخص‌های اختصاصی و تشویقی و رعایت قوانین و مقررات در ارزیابی‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از مولفه‌های مهم ذیل این شاخص‌ها عمل به قانون تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات است که باید حداقل ۶۰ درصد باشد.

برای دریافت فایل‌های ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.

فایل ثبت نام 

دریافت فایل شاخص‌های ارزیابی صادرکننده نمونه استانی (عمومی)

دریافت فایل شاخص‌های ارزیابی صادرکننده نمونه استانی (خدمات)

دریافت فایل شاخص‌های ارزیابی صادرکننده نمونه استانی (دانش‌بنیان)

گروه کالایی