او معتقد است: اولین جایی که دولت به عنوان جیب خود فرض میکند، مالیات بر حقوق و دومین جا مالیات بر شرکتهاست چون پروسه آن طولانی تر است.

بهادرانی برخی مفروضات بودجه سال آتی را تشریح کرد: در این لایحه قیمت هر بشکه نفت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده و مقدار صادرات نفت خام و میعانات ۱۳۵۰ بشکه در روز، نرخ تسعیر هر یورو بر مبنای دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز ۳۱ هزار تومان خواهد بود.