به گزارش اکوایران، در لایحه بودجه سال  ۱۴۰۳ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی معادل۳۱۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

این سقف نسبت به مجوز قانون بودجه ۱۴۰۲ برای واگذاری دارایی‌های مالی ۸ درصد رشد داشته است.

بررسی عملکرد بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد، طی هفت ماه نخست سال جاری حدود ۲۵ هزارمیلیارد تومان برداشت از صندق توسعه ملی توسط دولت صورت گرفته است.

بنا به گزارش تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برآورد کرده که تا پایان سال حدود ۱۹۵ همت مجموع برداشت از صندوق توسعه ملی باشد.14020926133513266290055510