به گزارش اکوایران، مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی گفت: در راستای ایجاد بسترهای ایجادکننده شفافیت،

در یکی دو سال گذشته نسبت به ساماندهی دستگاه‌های پوز اقدام کردیم.

وی افزود: بیش از ۲۳میلیون دستگاه پوز وجود داشت که به پرونده مالیاتی الصاق نشده بودند و بخشی از این دستگاه بدون پرداخت مالیات، فعالیت می‌کردند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با اشاره به شناسایی حساب‌های جدید تجاری و الصاق این حساب‌ها، به پرونده‌های مالیاتی، از درآمد ۳۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات ابرازی مودیان خبرداد.

او البته گفت: هیچ اجباری برای پرداخت مالیات ابرازی قائل نشدیم.